Taziye konutu kentsel dönüşüm ofisi oldu, geri kazanım işi ihalesiz verildi

Esenler Belediyesi’nde Sayıştay tarafından yapılan kontrolde, taziye meskeni olarak yapılan binanın kentsel dönüşüm ofisi olarak kullanıldığı, gelir getirici bir iş olan dokumacılık atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin, özel bir firmaya ihalesiz olarak verildiği ortaya çıktı.

Esenler Belediyesi’nde 2021 yılında Sayıştay denetçileri tarafından gerçekleştirilen kontrolün raporu yayımlandı.

Raporda mevzuata ters bir dizi uygulama tespit edildi. Belediyenin mülkiyetinde olan birtakım taşınmazlarda, imar planında yeşil alan, mezarlık yahut eğitim öğretim alanı olarak ayrılan yerlerin gerçek ve hukukî şahıslar tarafından işgal edildiği ve bu işgalcilerin kelam konusu yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine tespit edilen ecrimisillerin kira üzere uygulanarak işgallerin devam etmesine imkan tanındığı belirlendi.

2021 yılı içerisinde yapılan ecrimisil tahsilatının 1 milyar 385 milyon 443 bin TL olduğu, tahakkuk tahsilat oranının yüzde 65,45 olduğu aktarıldı.

TAZİYE KONUTU, KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ OLARAK KULLANILIYOR

Esenler Belediyesi denetçilere verdiği karşılıkta; imar planlarında ilköğretim tesisinde kalan alanın yaklaşık 630 metrekaresinin belediyenin sorumluluğunda olduğu ve kelam konusu alanın kalan kısımlarının özel mülkiyette olduğu için okul üretimine uygun olmadığı kaydedildi.

İmar planlarında mezarlık alanı olan taşınmaz üzerindeki yapının taziye meskeni olarak yaptırıldığı, fakat kentsel dönüşümün acil gereksinim olması sebebiyle, kelam konusu binanın süreksiz olarak kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanıldığı ve projelerin tamamlanması ardından yapının taziye konutu olarak hizmet vereceği açıklandı.

Sayıştay denetçileri de 2021 yılı itibariyle işgal edilen taşınmazların tahliyeleri için gerekli süreçlerin başlatılmasını, imar durumuna temel olacak halde süreç tesis edilmesini ve ecrimisil tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

GELİR GETİRİCİ İŞ, İHALESİZ VERİLDİ

Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki dokumacılık atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin, gelir getirici nitelikte bir iş olmasına karşın, taraflarca  imzalanan bir protokol kapsamında özel bir firmaya ihalesiz olarak yaptırılması da mevzuata alışılmamış bulundu.

Lisanslı firmayla imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Kullanılmış Giysi/Tekstil Atıkları Toplama Protokolü”nde yer alan “Toplayıcı firma tarafından, kullanılmış giysi/tekstil atıklarının kaynağında başka toplanması, taşınması ve geri kazanımı projesi kapsamında ilçe hudutları içerisine yerleştirdiği her kullanılmış giysi atık kumbarası için aylık 100 TL/adet, Toplumsal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün muhtaçlık sahiplerine ulaştırması için her ayın birinci haftasında ikram çeki halinde bir tutanak ile belediyeye teslim edilecektir” unsuru hatırlatıldı.

Bu bağlamda, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri ortasında toplayıcı firmadan, Toplumsal Yardım İşleri Müdürlüğünün muhtaçlık sahiplerine ulaştırması hedefiyle 143 bin 500 TL’lik armağan çeki alındığı tespit edildi.

2021 yılında imzalanan kelam konusu protokol makul bir bedeli ihtiva etse dahi, dokuma atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin ihalesiz kiraya verilmesinin mevzuat kararlarına terslik teşkil ettiği belirlendi.

Gelir getirici nitelikte olan dokumacılık atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan mevzuat kararlarına uygun olarak ihale edilerek yaptırılması gerektiği kaydedildi.

MÜDÜR ATAMALARI YÖNTEMSİZ BULUNDU

Raporda, yönetim tarafından kontratlı olarak istihdam edilen kimi işçilerin müdür olarak görevlendirilmesi mevzuata ters bulundu.

Raporda “Sözleşmeli işçi yıllık kontrat ile çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, kontrat ile yıllık olarak istihdam edilen işçinin, sürekliliği beklenen ve asli bir misyon olan yönetici konumunda müdür olarak çalıştırılması kelam konusu değildir” denildi.

Yapılan incelemede, 28 Eylül 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne, 10 Kasım 2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne kontratlı işçilerin müdür olarak görevlendirildiği tespit edildi.

Belediye, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlendirilmesi bulunan kontratlı çalışanın müdürlük görevlendirmesi sonlandırıldığını, İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilmiş işçinin görevlendirilmesinin de en kısa müddette sonlandırılacağını bildirdi.

DOLU TAKIMLARA ATAMA YAPILDI

Belediyenin birtakım dolu müdür takımlarına görevlendirme yapıldığı da tespit edildi.

Raporda “İlgili mevzuat kararları değerlendirildiğinde, bir vazifenin tedviren gördürülmesinin istisnai bir durum olduğu ve bu yordamın kanunda belirtilen koşulları haiz işçi bulunmadığı şartlarda uygulanabileceği anlaşılmaktadır” denildi.

Yapılan incelemede, belediyede tedviren atamaların yapıldığı 3 adet müdür takımının da dolu olduğu ve bu takımları işgal eden çalışanın yönetimdeki vazifesine Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde fiilen devam ettiği tespit edildi.

Belediyeden verilen cevapta gereken düzenlemenin yapıldığı bundan sonraki süreçte de bulgu unsurunda belirtilen konuya dikkat edileceği söz edildi.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir